S kůží na trh

pátek 26. únor 2016 05:16

Mám doma starou kůži, která toho hodně pamatuje. Jednoho jarního dne, pod tlakem počasí a s ním spojeným odsyslováním jsem se rozhodla se jí zbavit, a vyrazila s ní na blešák. Lidí tam byly mraky. Strkali se, smlouvali a chtěli něco za nic - no prostě jak už to na trzích bývá, a nejenom na těch perských. Položila jsem kůži na rozviklaný stolek, a v skrytu duše doufala, že nějaký zájemce se najde. 

Netrvalo dlouho, a u kůže se začali zastavovat první zvědavci. Někteří na ni jen tak letmo pohlédli, pokývali hlavou, a neprodleně pokračovali v hledání lepších úlovků. Jiní pohlédli na mne, hlavou nepokývali ale zakroutili, a několik z nich se potměšile otázalo, kde jsem tu vykopávku schrastila.

Jelikož trpělivost přináší růže, navlékla jsem si pomyslné rukavice (s trny je radno zacházet opatrně), a oddala se osudu. "Jé, Tebe znám! Ty seš ta Novákovic holka, žejó?" ozvalo se náhle z hloučku lidí, prohlížejících si vystavenou kůži. "Ten Tvůj táta prej byl pěkný kvítko, tak to Ty asi budeš po něm. Jablko přece nepadá daleko od stromu, hehehe. Kdoví, jestli ta kůže není kradená!"

Potenciální kupci zvedli zraky od kůže, upřeli je nejdřív na křiklouna, a vzápětí na mne. Tiše jsem se scvrkávala pod jejich podezíravými pohledy, rychle se měnícími v pohoršené, a přála si být malinkatým Ferdou mravencem s mašlí na krku.

Z trapné situace, kterou jsem se snažila ignorovat jak nejlíp to šlo, mě vysvobodili dva verbovači Svědků Jehovových. Klubko koupěchtivých návštěvníků se rozprchlo dlouho před tím, než stačili vytáhnout z igelitových tašek propagační materiál, takže já a kůže jsme s nimi zůstaly samy. Že nově příchozí nejeví zájem o zboží, mě nepřekvapilo; oni přece chtějí mou duši, a ne nějakou kůži. I v tomto případě jsem zvolila strategii ignorování, neboť otrlí agenti na slovo "kšá" nereagovali.

Krátce po jejich odchodu přikvačil křepkým krokem prošedivělý gentleman, z něhož inteligence a záliba v ostrostřelectví přímo vyzařovaly. Zvedl kůži, přičichl k ní, promnul ji mezi prsty, a poté mi slovy, ostrými jak kozácká šavle, udělil naučnou lekci: "Tento artikl je přes sedmdesát let starý, a je to šmejd, který se dostane na každém rohu. Jestli čekáte, že ho budu obdivovat, chválit a ujišťovat Vás, jak je krásný a originální, tak to se, milá paní, strašně mýlíte. A vůbec, co si myslíte, že jste, když se tady tak sebevědomě nafukujete? Středobod světa? Ženská, vždyť jste směšná, a žijete mimo realitu! Seberte tu opelichanou věc a vraťte se zpátky do kuchyně, i když i tam asi budete zbytečná. Jak tak na Vás koukám, vařit taky neumíte."

Za takový odborný posudek je slušné poděkovat. Jenže než jsem stačila vyslovit své díky a informaci, že pro norka musí do Kolína k firmě Strnad & Červinka, znalec si znechuceně odplivnul a povýšeně odkráčel.

"Ten Ti to nandal, Ty píčo," dolehlo ke mně zpoza kmenu sto metrů vzdáleného, mohutného dubiska, za nímž se schovával divoce vypadající vousáč. Jeho slova, jimiž dával průchod svým osvíceným myšlenkám, včetně přátelského nabádání kam se mám odebrat, jsem - navzdory té vzdálenosti - slyšela zcela zřetelně; asi vanul příznivý vítr. "Ignoruj ho, a nepouštěj si ty kecy k tělu. Ono ho to omrzí, nebo mu dojde dech," říkala jsem si v duchu, ačkoliv mě začínaly svrbět dlaně. Sundat rukavice jsem však zatím odmítla.

Zlom v mém doposud mírumilovném chování nastal v okamžiku, kdy se na scénu přiklátila skupinka teenagerů, zřejmě řešících otázku co s načatou nedělí. "Tý vole, to je kus!" zahýkal jeden z nich, chopil se kůže, a hodil ji rozjařeným kamarádům.

To už na mne bylo moc, a s odvahou rozzuřeného vrabce jsem se vrhla do vosího hnízda. Několik bojechtivých čumilů začalo mávat pěstmi aniž vědělo o co jde, hrstka znuděných mafiánů s radostí využila příležitosti k procvičení svých talentů, a než bys řekl švec, už se to mydlilo jak v tý Ladově hospodě. Nebezpečí, že někdo zjedná pořádek, nehrozilo. Povinnostmi přetížený správce trhu asi zrovna dělal něco jiného, a na hlídání jemu svěřeného prostoru neměl čas.

Zmítána davem a pocitem bezmocnosti mi přišlo nejrozumnější vzít do zaječích. Popadla jsem pošlapanou kůži, vymanila se z dosahu okřídlených modřin, a pronásledována řevem "chyťte ji, chyťte ji, to je její vina, ona to všecko začala," jsem zbaběle prchala k domovu (zač je toho loket jsem se naštěstí nedozvěděla).

A tak tu teď sedím, přišívám utržený knoflík, a rozjímám. Co jsem já, bláhová, čekala? Že mě budou všichni plácat po ramenou, a rozplývat se úžasem nad nějakou starou kůží? Ne, to opravdu ne. S tím, že neprodám, jsem také počítala, ale že se domů vrátím s monoklem, to mě teda nenapadlo.

kuze_trh_03a.jpg

PS: O tom, že historie se opakuje, svědčí šest let stará událost v restauraci "Klábosilka."

Jarka Jarvis

Jarka Jarvis

Jarka Jarvis

Píšu o tom, co mě napadne. Ať už jde o události doma či ve světě, politicky nekorektní náměty, vzpomínky na doby dávno minulé, nebo prostě popis toho co se stalo predevčírem. Hlavním účelem mých pokecánků je čtenáře buďto pobavit, anebo jim něžně naznačit nad čím by se třeba mohli zamyslet.

Jsem babka v důchodu, která je ráda že už nemusí brzy ráno vstávat aby byla včas v práci. Možná i proto dnes nic nestíhám ...

REPUTACE AUTORA:
8,81 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora